7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında

02 Ağustos 2022 Salı

7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Başvuru Bilgilendirmesi
Başvuru Tarihleri:
Başvuru Başlangıç Tarihi        : 03.08.2022
Başvuru Bitiş Tarihi                : 07.11.2022
Başvuru Şekli:
Ardahan Üniversitesi Öğrenci affı başvuruları, başvuru tarihleri içerisinde ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere ya da kargo/posta yoluyla (belgelerin asıllarının gönderilmesi gerekmektedir) yapılacaktır.
NOT: Posta ya da kargo ile evrak gönderiminde oluşabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
Ön Lisans ve Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenler/Kayıtlanmayanlardan İstenecek Belgeler
 1. Başvuru Formu
 2. Transkript (Hazırlık sınıfı ve kayıtlanmayan adaylar hariç)
 3. Adli Sicil Kayıt Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)
 4. ÖSYM Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 5. ÖSYM Sonuç Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
*Bu kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemize başvurmaları halinde bu belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.
 
Yüksek Lisans/ Doktora ve Sanatta Yeterlilik öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler
1. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir ve başvuru tarihinden en fazla bir hafta önce alınmış olmalıdır)
2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Yabancı uyruklular için Pasaport fotokopisi)
4. Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
5. 7417 Sayılı Kanun’un ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 83. Maddeden
Yararlanmak İsteyenler için Başvuru Dilekçesi
 
Af kanunundan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrencilerden aşağıda belirtilen maddeler kapsamına girenler yararlanamayacaklardır.
 
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;
 • Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
 • İşkence suçundan (madde 94 ve 95),
 • Eziyet suçundan (madde 96),
 • Cinsel saldırı (madde 102),
 • Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olanlar,
 •  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller
 • Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları olanlar,
 • Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler,
 • Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilenler,
 • 05 Temmuz 2022 tarihinden sonra ilişiği kesilen adaylar,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü madde kapsamından yararlanamayacaklardır.
 
7417 Sayılı Kanun YÖK Uygulama İlkeleri için Tıklayınız...
 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna gerekli başvuru belgeleri ile birlikte şahsen başvuru yapabileceklerdir.
 

Hızlı Erişim