Ücretler

  27.07.2022/31905 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE BELİRLENEN
  2022 -2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

BİRİM

T.C UYRUKLU
GÜNDÜZ
ÖĞRENCİLERİ

T.C UYRUKLU
İ.Ö
ÖĞRENCİLERİ

YABANCI UYRUKLU
GÜNDÜZ
ÖĞRENCİLERİ

YABANCI UYRUKLU
İ.Ö
ÖĞRENCİLERİ

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ

231,50

835

2505,75

2505,75

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

254,50

939,50

2819,25

2819,25

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

231,50

----

2505,75

-----

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

315

-----

3730,5

------

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

155

939,50

2819,25

2819,25

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

155

625,50

1878

1878

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

155

625,50

1878

1878

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

155

----

1878

---

ÇILDIR MESLEK
YÜKSEKOKULU

155

----

1878

----

NİHAT DELİBALTA GÖLE MESLEK YÜKSEKOKULU

155

----

1878

----

POSOF MESLEK YÜKSEKOKULU

155

---

1878

---

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

155

----

2819,25

----

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

155

---

2819,25

----

GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ

256,50

---

4695,75

----

İLAHİYAT
FAKÜLTESİ

231,50

---

2505,75

---

LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

209,50

----

1875

---

 

Not: Yukarıda belirtilen harç ücretleri dönemlik harç ücretleridir.
NOT:  TC UYRUKLU OLUP; NORMAL EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAM SÜRESİNİ UZATAN VE 2. ÜNİVERSİTE KAPSAMINDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER HARÇ ÜCRETİNE TABİDİRLER.
NOT: YUKARIDA BELİRTMİŞ OLDUĞUMUZ ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 27.07.2022/31905 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANI KARARI GEREĞİ 2022 – 2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA AİT KATKI PAYLARIDIR. 
 
* NOT: Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır.
* NOT: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü yabancı dille eğitim verdiği için katkı payı 347,25 TL’dir.
* NOT: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı yabancı dille eğitim verdiği için katkı payı 232,5 TL’dir.
*  NOT: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı yabancı dille eğitim verdiği için katkı payı 314,25 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
** NOT: Yabancı uyruklu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti; 27.07.2022 tarih ve 31905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022 -2023 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine ilişkin kararına istinaden hazırlanmıştır.
NOT: Bir Yüksek Öğretim Programına Kayıtlı İken Tekrar Girdiği Sınav Sonucuna Göre Başka Bir Yükseköğretim Kurumuna Yerleşen Öğrenciler, Kayıt Yaptıracakları Yükseköğretim Programına Ait Katkı Payı/Öğrenim Ücretine Tabi Olur.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde; 2014-2015 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran ve program süresi içerisinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen cari hizmet maliyetini, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran ve program süresi içerisinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutan, ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen cari hizmet maliyetinin beş katını geçmeyecek şekilde yükseköğretim kurumlan tarafından belirlenir. Ayrıca 2021-2022 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran ve program süresi içerisinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin üç katından az olmamak üzere, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran vc program süresi içerisinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutan ise ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak üzere belirlenir.
Engellilik oranında indirim yapılmasına ilişkin 1 inci maddenin beşinci fıkrası hükmü, bu fıkra kapsamına giren öğrenciler hakkında da uygulanır.