Kayıt Bilgileri/Belgeleri

Kayıt Tarihleri:
Üniversitemizi kazanan adaylar istemeleri halinde 
E-Devlet yardımıyla 22 Ağustos 2022 tarihinde başlayarak 24 Ağustos 2022 saat 23.59’a kadar e-kayıt yapabilecekler.
E-Devlet için
 Tıklayınız...
E-devlet üzerinden kayıt yaptırmayanlar için Üniversitemizde yapılacak olan 22 Ağustos 2022 tarihinde başlayarak 26 Ağustos 2022 saat 17:00'a kadar sürecek olan kayıtlarda öğrencinin şahsen veya vekalet vereceği kişi tarafından da kayıt yaptırabilir.
E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin şahsen gelerek kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.
Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile 
https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
Üniversitemize gelerek kayıt yaptıran öğrenciler de kayıtlarının yapılmasının ardından aktif hale getirileceklerdir.

Kayıt Adresi: Ardahan Üniversitesi Yenisey Yerleşkesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 1. Kat
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇAĞRI MERKEZİ : 0 478 211 75 70
 
 
ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ
 
İstenilen Belgeler (Elektronik Kayıt dışında kayıtlanacak olanlardan)
 
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
 
 
Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olamayan Öğrencilerin Durumu
 
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.